Son güncelleme 01/01/2022. MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda DUCKHOSTS, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için DUCKHOSTS’nin dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ satın aldığı hizmeti iade etmek istediğinde aynı gün içerisinde talebini DUCKHOSTS’ye iletmesi gerekmektedir.(23:59’a kadar) Hizmet satın alındığı gün bittikten sonra üç gün içerisinde ödenilen tutar www.duckhosts.com’da kullanabileceği bakiyeye dönüştürülebilir. Üç gün bittikten sonra hizmet iade edilmez, değiştirilemez. Team Speak 3, yatqa hizmetleri iade edilemez. VDS,VPS,Fiziksel sunucu hizmetlerinde veri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir. Yaşanılan veri kaybından DUCKHOSTS sorumlu değildir.

img

Eksiksiz Barındırma Çözümleri Yalnızca 33TL / ay

Üstün performanslı aradaığınız özellikte ki en uygun VDS planını seçin.